Slide

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów

 

Podstawą działalności Zakładu Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w Domaszkowicach jest prowadzenie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne, polegające przede wszystkim na:

  • prowadzeniu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (proces odzysku R12 i proces unieszkodliwiania D8);
  • unieszkodliwianiu odpadów poprzez składowanie (proces unieszkodliwiania D5);
  • prowadzeniu odzysku poprzez produkcję paliwa alternatywnego RDF (proces odzysku R12);
  • przetwarzaniu selektywnie zebranych biodegradowalnych poprzez proces kompostowania (proces odzysku R 3);
  • odzysku wybranych rodzajów odpadów innych niż. niebezpieczne w ramach eksploatacji kwater składowiska odpadów (proces odzysku R5 i R3);
  • prowadzeniu odzysku poprzez proces frakcjonowania i rozdrabnianie oraz odzysku odpadów wielkogabarytowych oraz zmieszanych odpadów z budowy (proces odzysku R12 i R5).

Na terenie Zakładu zlokalizowane są:

  • instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
  • sortownia frakcji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
  • linia do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

Mapa dojazdu do ZUIOO w Domaszkowicach

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl