Informacje o EKOM sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Ekom Spółka z o.o. w Nysie na podstawie Uchwały nr XIII/137/95 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27.06.1995r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie w jednoosobową Spółkę Gminy o nazwie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z o.o. w Nysie.

Siedzibą Spółki jest miasto Nysa. Założycielem Spółki jest Gmina Nysa. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie PGK EKOM Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie i działa na podstawie m. in. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 ze zm) Umowy Spółki z dnia 9 sierpnia 1995 r. z póź. zm. (dalej jako: Umowa Spółki) oraz innych przepisów prawa związanych z działalnością Spółki.

PGK EKOM Spółka z o.o. działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Może tworzyć i powoływać swoje przedsiębiorstwa na zasadach określonych obowiązującym prawem.

Spółka powstała w celu utrzymania i kontynuacji oraz rozwijania działalności / likwidowanego / przekształconego przedsiębiorstwa. Celem działania Spółki jest między innymi zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Gminy związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych ogólnym interesie gospodarczym.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Ekom Sp. z o.o. w Nysie swoim zakresem działania obejmuje:

  1. Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w Domaszkowicach
  2. Dział Usług Cmentarnych

Siedziba zarządu spółki: PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie ul. Piłsudskiego 32; 48-303 Nysa

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl