Slide

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Nysie

 

L.p. Tytuł opłaty Cena brutto
1 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów w grobie ziemnym, bez prawa murowania  
  pod grób urnowy pojedynczy (na okres 99 lat) 800,00 zł
  pod grób urnowy rodzinny (na okres 99 lat) 1500,00 zł
  pod grób dziecka do lat 6 (na okres 20 lat) 500,00 zł
  pod grób pojedynczy (na okres 20 lat) 800,00 zł
  pod grób rodzinny pionowy (na okres 20 lat) 900,00 zł
  pod grób rodzinny poziomy (na okres 20 lat) 1200,00 zł
     
2 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów w grobie murowanym  
  pod grób murowany pojedynczy (na okres 20 lat) 1200,00 zł
  pod grób murowany rodzinny pionowy (na okres 99 lat) 2500,00 zł
  pod grób murowany rodzinny poziomy (na okres 99 lat) 3500,00 zł
     
3 Opłata za dochowanie prochów w grobie ziemnym oraz murowanym pojedynczym* 300,00 zł
     
4 Opłata za przedłużenie prawa do utrzymania miejsca na cmentarzu za grób ziemny oraz murowany pojedynczy na okres kolejnych 20 lat (prolongata):  
  pod grób dziecka do lat 6 300,00 zł
  pod grób pojedynczy 600,00 zł
  pod grób rodzinny pionowy 700,00 zł
  pod grób rodzinny poziomy 800,00 zł
  pod grób murowany pojedynczy 600,00 zł
     
5 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie prochów w niszy kolumbarium (na okres 20 lat) 3500,00 zł
  Opłata za dochowanie prochów w wykupionej niszy kolumbarium* 300,00 zł
  Opłata za przedłużenie prawa do utrzymania niszy w kolumbarium na okres kolejnych 20 lat (prolongata) 600,00 zł
     
6 Opłata za korzystanie z kaplicy w dniu pogrzebu 200,00 zł
     
7 Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat (za grób ziemny, murowany i niszę kolumbarium) 1000,00 zł

* Opłata za dochowanie prochów do istniejącego grobu ziemnego i murowanego pojedynczego oraz niszy kolumbarium nie przedłuża okresu zachowania grobu oraz niszy.

1. Wykonanie na życzenie dysponenta grobu, ponownego pochówku w grobie ziemnym i murowanym pojedynczym mającym ponad 20 lat, wymaga uregulowania zaległych opłat prolongacyjnych. W przypadku gdy opłata prolongacyjna była opłacona we właściwym terminie, opłatę bieżącą pomniejsza się o kwotę opłaty niewykorzystane.

2. Opłatę za miejsce grzebalne i opłatę prolongacyjną rozlicza się z dokładnością do 1 roku, przyjmując wartość 1 roku jako 1/20 opłaty za miejsce grzebalne lub opłaty prolongacyjnej.


Sposób wnoszenia opłat

Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Nysie dokonywane są na podstawie faktur wystawionych przez Administratora Cmentarza.

Kontakt z Punktem Obsługi Klienta:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Telefonicznie:
tel. 77 433 39 00
tel. kom. 692 292 555 

Osobiście:
Cmentarz Komunalny
ul. Mieczysława I
48-303 Nysa

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl