Slide

Regulamin przyjmowania odpadów

Odpady przyjmowane są wyłącznie od przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami).
Przed dostarczeniem odpadów należy przekazać następujące dokumenty:
- Kartę przekazania odpadów wygenerowaną elektronicznie w systemie BDO
- Kartę charakterystyki odpadów dla odpadów kierowanych na składowisko, sporządzoną dla każdego rodzaju odpadu osobno
Szczegółowe informacje dotyczące rejestru BDO oraz generowania kart przekazania odpadu (KPO/KPOK) w systemie: www.bdo.mos.gov.pl

Nie przyjmujemy odpadów od osób prywatnych.

Przyjmujemy wyłącznie odpady, które są wyszczególnione w cenniku

 


Zakład czynny:

Klienci mający podpisane umowy, dostarczający zmieszane odpady komunalne:
w dni robocze od poniedziałku do piątku;
w godzinach:  7:00 - 18:00

Pozostali klienci:
w dni robocze od poniedziałku do piątku;
w godzinach:  7:00 - 14:30

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl