ul Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Tel./fax 435 86 05

Tel. 435 84 18

Zasady przetwarzania danych i przysługujące prawa - zapoznaj się z nimi.

OK

Zakład  Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa w Domaszkowicach

 

WYDARZENIA:

Wycieczka - 20 maja 2021

 

 

Odpady przyjmowane są wyłącznie od przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie
BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami).

 

Nie przyjmujemy odpadów od osób prywatnych

 

Zakład czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku;
Klienci mający podpisane umowy dostarczający zmieszane odpady komunalne:

w godzinach:             7:00 - 18:00
Pozostali klienci:     7:00 - 14:30   (płatność gotówką)


PGK EKOM Sp. z o.o. przyjmuje wyłącznie odpady, które są wyszczególnione w cenniku


Przed dostarczeniem odpadów należy przekazać następujące dokumenty:
- Kartę przekazania odpadów wygenerowaną elektronicznie w systemie BDO
- Kartę charakterystyki odpadów dla odpadów kierowanych na składowisko, sporządzoną dla każdego rodzaju odpadu osobno

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru BDO oraz generowania kart przekazania odpadu (KPO/KPOK) w systemie: www.bdo.mos.gov.pl

 

 

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa

ul. Domaszkowice 156

48-303 Nysa

Tel: +48 692 497 556

e-mail: rcgo@ekom.com.pl

 

Załączniki:

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów