Zasady przetwarzania danych i przysługujące prawa - zapoznaj się z nimi.

OK

Zakład  Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa w Domaszkowicach

Przyjmowanie odpadów do przetwarzania w dni robocze od poniedziałku do piątku

Klienci mający podpisane umowy dostarczający zmieszane odpady komunalne: w godzinach: 7:00 - 18:00

Pozostali klienci:w godzinach 7:00 - 14:30(płatność gotówką)

 

Nie przyjmujemy odpadów od osób prywatnych.

 

BDO

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem z dniem 2 stycznia 2020 r. obowiązku ewidencjonowania obrotu odpadami w centralnym rejestrze prowadzonym przez MOŚ w systemie BDO, Spółka Ekom dostosowała infrastrukturę informatyczną realizującą ewidencję odpadami dostarczanymi do RCGO do nowych uregulowań prawnych z wykorzystaniem integracji systemu ewidencyjnego z bazą danych BDO za pomocą API opracowanego przez MOŚ.

Niestety w z uwagi na błąd w API automatyczna wymiana dokumentów nie do końca działa prawidłowo. Problem dot. Kart przekazania odpadów komunalnych - KPOK wystawionych bezpośrednio w systemie BDO, jeżeli Przekazujący zaraz po wystawieniu zmienił status w imieniu Transportującego na „Wygenerowane potwierdzenie” (takie działanie jest dopuszczalne w przypadkach, gdzie Przekazującym i Transportującym jest ten sam podmiot). Takie KPOK (i tylko KPOK, nie dot. KPO) nie są widziane przez API i w związku z tym nie są pobierane z DBO do systemu ewidencyjnego Spółki. Brak zaimportowanych dok. powoduje znaczne wydłużenie procesu przyjęcia i ewidencji odpadów.

Ponieważ naprawienie błędu może trwać jakiś czas, a ewidencjonowanie musi działać prawidłowo prosimy, aby w okresie przejściowym stosować następującą procedurę:

1.       Przekazujący (jeśli jest także Transportującym) wystawia KPOK jako Planowaną, a następnie zmienia status tylko na Zatwierdzoną.

2.       Dopiero po upływie min. 30 min. (optymalnie 60 min.) generuje potwierdzenie i tym samym zmienia status na „Wygenerowane potwierdzenie” oraz drukuje potwierdzenie dla kierowcy. W tym czasie dok. zostaną już przesłane do systemu ewidencyjnego w RCGO w statusie „Zatwierdzona”. Późniejsza zmiana statusów kart przez API już działa.

Prawidłowe pobranie KPOK zapewni szybką obsługę pojazdów i załóg na wadze RCGO, co będzie korzystne dla obu stron dlatego prosimy o zastosowanie się do powyższej prośby już od dnia dzisiejszego.

 

 

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa

ul. Domaszkowice 156

48-303 Nysa

Tel: +48 692 497 556

e-mail: rcgo@ekom.com.pl

 

Załączniki:

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów

ul Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Tel./fax 435 86 05

Tel. 435 84 18