ul Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Tel./fax 435 86 05

Tel. 435 84 18

Zasady przetwarzania danych i przysługujące prawa - zapoznaj się z nimi.

OK

Wywóz nieczystości

Usługi świadczymy sprzętem:

 • Samochód specjalistyczny do opróżniania pojemników SM-60, 110, 120, 240, 660 i PA-1100 Bramowiec do przewożenia kontenerów KP-7

 • Samochód asenizacyjny

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych

 • oczyszczanie ulic placów i chodników

 • prowadzenie usług w zakresie dekoracji

 • utrzymanie zimowe dróg, ulic, placów i chodników

 • usługi transportowo-sprzętowe

 • usługi w zakresie napraw sprzętu transportowego i urządzeń komunalnych

 • usługi w zakresie likwidacji klęsk żywiołowych

Zakład Usług Komunalno-Budowlanych

oferuje:

 • budowa, remonty, konserwacja ulic, dróg, ciągów pieszych i obiektów inżynierskich

 • wykonywanie oznakowania pionowego ulic

 • wykonywanie zmian organizacji ruchu na drogach i ulicach

 • dekoracje i wystroje świąteczne ulic i terenów zielonych

 • budowa i konserwacja terenów zielonych

 • utrzymanie urządzeń cmentarnych i świadczenie usług pogrzebowych

Zakład Higieny Komunalnej