Zasady przetwarzania danych i przysługujące prawa - zapoznaj się z nimi.

OK

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie.

  • Ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) - zamieszczono dnia 29.12.2020 r. - Dokument1
  • Część I OOZ - Informacja dla Wykonawców (IDW) - zamieszczono dnia 29.12.2020 r. - Dokument2
  • Załączniki do IDW w formie edytowalnej - zamieszczono dnia 29.12.2020 r. - Dokument3
  • Część II OOZ - Wzór umowy - zamieszczono dnia 29.12.2020 r. - Dokument4
  • Część III OOZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zamieszczono dnia 29.12.2020 r. - Dokument5

 

  • Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono dnia 19.01.2021 r. - Dokument6

 

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie. (Nr referencyjny zamówienia: 2/ZP/2020)

29 grudnia 2020

ul Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Tel./fax 435 86 05

Tel. 435 84 18