Zasady przetwarzania danych i przysługujące prawa - zapoznaj się z nimi.

OK

Dostawa (zakup) używanej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu o pojemności 3 m³ dla PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie.

  • Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 12.12.2019 r.
  • Strona tytułowa SIWZ - zamieszczono dnia 12.12.2019 r.
  • Część I SIWZ - Informacja Dla Wykonawców IDW - zamieszczono dnia 12.12.2019 r.
  • Załączniki do Części I SIWZ - IDW w formie edytowalnej - zamieszczono dnia 12.12.2019 r.
  • Część II SIWZ - Wzór umowy - zamieszczono dnia 12.12.2019 r.
  • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia OPZ - zamieszczono dnia 12.12.2019 r.
  • Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono dnia 19.12.2019 r.
  • Informacja o wyborze Wykonawcy - zamieszczono dnia 20.12.2019 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono dnia 30.12.2019 r.

 

ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI

Dostawa (zakup) używanej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu o pojemności 3 m³ dla
(Nr referencyjny zamówienia: 5/ZP/2019)

12 grudnia 2019

ul Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Tel./fax 435 86 05

Tel. 435 84 18