Zasady przetwarzania danych i przysługujące prawa - zapoznaj się z nimi.

OK

Dostawa (zakup) dwóch używanych pojazdów specjalistycznych do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu „śmieciarka” dla PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie Nr referencyjny zamówienia: 3/ZP/2019

  • Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 31.10.2019r
  • Strona tytułowaSIWZ - zamieszczono dnia 31.10.2019r
  • Część I SIWZ - Informacja Dla Wykonawców IDW - zamieszczono dnia 31.10.2019
  • Załączniki do Części I SIWZ - IDW w formie edytowalnej - zamieszczono dnia 31.10.2019r
  • Część II SIWZ - Wzór umowy - zamieszczono dnia 31.10.2019r
  • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia OPZ - zamieszczono dnia 31.10.2019r
  • Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców do treści SIWZ – zamieszczono dnia 05.11.2019 r.
  • Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono dnia 07.11.2019r.

 

ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI

Dostawa (zakup) dwóch pojazdów do zbiórki odpadów typu "śmieciarka" (nr zam. 3/ZP/2019)

31 października 2019

ul Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Tel./fax 435 86 05

Tel. 435 84 18