Tytuł projektu
 
   
 
 

„Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w miejscowości Domaszkowice etap II” POIS.02.01.00-00-014 02.01.00-00-014 02. 01. 00 - 00 - 014 /11 w ramach działania 2.1 – kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W dniu 5 października 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w miejscowości Domaszkowice etap II” ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pełniącym role Instytucji Wdrażającej, reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Figasa - Prezesa Zarządu, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, Beneficjentem projektu, reprezentowanym przez Pana Zdzisława Rizlera - Prezesa Zarządu.
 
 

Opracował:
Tomasz Ogorzały

 


 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


48-303 Nysa, ul Piłsudskiego 32
tel./fax 77 435 86 05, tel. 77 435 84 18
e-mail: info@ekom.com.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS