Cele i korzyści z realizacji projektu
 
   
 
 
 
  Przedstawiony wyżej zakres budowy Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach, gm. Nysa pozwoli spełnić cel jakim jest zapewnienie niezbędnych warunków do bezpiecznego zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych z przewidywanego obszaru jego działania. RCGO Nysa będzie spełniało wszelkie wymogi przepisów dotyczących odpadów i ochrony środowiska.
  Po zakończeniu realizacji Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa, stanie się ono nowoczesnym zakładem utylizacji i przetwarzania odpadów, o zredukowanej do minimum uciążliwości sanitarno-ekologicznej.
  Produkcja energii elektrycznej, cieplnej, przyczynią się do zmniejszenia kosztów eksploatacji zakładu, a tym samym opłat, jakie mieszkańcy będą ponosić za odbiór odpadów. Wpłynie również na zmniejszenie bezrobocia w powiecie nyskim. Technologie przetwarzania odpadów będą miały wpływ na zmniejszenie tzw. „opłaty marszałkowskiej” za korzystanie ze środowiska.
  Do najważniejszych efektów ekologicznych, wynikających z realizacji projektu, należeć będą:
 • brak emisji szkodliwych gazów do atmosfery, co zapobiegnie powstawaniu kwaśnych deszczów oraz niszczeniu warstwy ozonowej atmosfery,
 • ochrona wód powierzchniowych i głębinowych,
 • ochrona różnorodności biologicznej flory i fauny,
 • ochrona zdrowia społeczności zamieszkującej okoliczne teren.
 


 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


48-303 Nysa, ul Piłsudskiego 32
tel./fax 77 435 86 05, tel. 77 435 84 18
e-mail: info@ekom.com.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS