Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie.

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie.

Nr referencyjny zamówienia: 18/ZP/2023

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl