Dostawa (zakup) używanego samochodu specjalistycznego z zabudową uniwersalną do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu „śmieciarka”

Dostawa (zakup) używanego samochodu specjalistycznego z zabudową uniwersalną do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu „śmieciarka” dla PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie. Nr zam. 3/ZP/2021

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl