Plan podziału spółki PGK „EKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Nysie

Zgodnie z art. 535 par. 3 zd. 2 KSH, udostępniamy do publicznej wiadomości Plan podziału spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Nysie.

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl